Lac & Păstrăvărie

Servicii

Pescuit sportiv

Pasionații de pescuit au la dispoziție două lacuri pentru pescuitul sportiv populate cu exemplare frumoase de crap și caraș. Lacurile se întind pe o suprafață de aproximativ 8ha de luciu de apă, un loc perfect pentru o ieșire în natură. De asemenea, îți pregătim cel mai gustos pește din zonă preparat după o rețetă proprie și în curând te asteptăm la nouă cherhana.

 • Suprafață lac: 76.000 mp;
 • Adâncime: 1 – 3m;
 • Pește: crap, caras, fitofag.

Regulament pescuit sportiv

Accesul pe lac se face după ce prezentul regulament a fost luat la cunoștință și acceptat de către pescar și după ce acesta a achitat taxa de pescuit la BAR.

 • Programul de pescuit: 7:00-19:00;
 • Plaƶa Lake permite doar pescuitul pe timp de zi de tip Catch & Release (Prinde și Eliberează);
 • Administratorul lacului eliberează bonul de pescuit contra sumei de 30 lei după acceptarea prezentului regulament. În cadrul acestei taxe de pescuit, un pescar poate pescui cu maxim 3 undiţe/lansete dotate cu un singur cârlig;
 • Pescarul are obligația să elibereze peștele imediat ce acesta a fost prins;
 • Pescarul are posibilitatea să rețînă o cantitate de maxim 3kg de pește pe care o achită la prețul: Crap – 20 lei/kg, Caraș – 10lei/kg;
 • Specii admise pentru reținere: CRAP, CARAȘ, AMUR (CRAP COSAŞ) între 1 și 3 Kg;
 • Peștele care e reținut în juvelnic se achită la prețurile menționate mai sus;
 • Pescuitul este permis strict în zonele special amenenajate și delimitate, iar automobilele vor fi parcate în parcarea betonată, parcarea autoturismelor pe malul lacului fiind interzisă;
 • Puietul de crap şi amur (sub 1 Kg), precum și exemplarele de somn și șalău se eliberează imediat şi necondiţionat. Pentru fiecare exemplar găsit asupra pescarului se achită o taxă suplimentară de 50 ron!;
 • Specii interzise pentru pescuit: ŞALĂU, SOMN, CRAP CHINEZESC (FITOFAG). Aceştia vor fi eliberaţi imediat după prinderea lor. Persoanele care ascund sau reţîn peşte din categoria speciilor interzise pentru pescuit, vor fi pedepsiţi conform legii în vigoare (fapta se consideră furt). Această atrage automat pierderea dreptului de a mai pescui;
 • Pescarii trebuie să fie dotaţi cu degrojor (instrumente de scos cârligul din gură peştelui), juvelnic din plasă textilă, saltea de primire, spray dezinfectant, minciog, suporţi metalici pentru lansete (ATENŢIE: Se interzic supoţii din lemn!);
 • Este interzis că însoţitorii să practice pescuitul;
 • Însoţitorii pescarului nu au voie să folosească sculele pescarului. Excepţie: minciog;
 • Persoanele care desfăşoară activităţi de pescuit sportiv, au obligaţia de a prezența persoanelor de control bonul de pescuit, cantitatea de peşte pe care dorește să o rețînă, precum şi ustensilele şi modul lor de echipare;
 • În incinta societății focul deschis (preparatul grătarelor) este interzis;
 • Este interzis braconajul, precum şi alte metode că intră sub incidenţa Legii nr. 192-2001 cu completările şi modificările ulterioare, precum şi pescuitul cu scule sau instrumente care nu sunt acceptate potrivit legii că făcând parte din categoria calor destinate pescuitului sportiv-recreativ;
 • Pescarii sportivi şi însoţitorii acestora au obligaţia de a se comportă în spiritul respectului reciproc pe toată perioada staţionării în perimetrul bazinului piscicol (se interzice ascultarea muzicii), de păstrare a curăţeniei și de luare a tuturor măsurilor pentru a preveni orice eveniment cu consecinţe negative (incendii, degradări ale terenurilor, alterarea calităţii apei din bazin prin aruncarea de deşeuri/restruri etc.);
 • Pescarii au obligaţia de a întreţine locul de pescuit prin colectarea tuturor deşeurilor şi a resturilor menajere în saci sau pungi, care se ridică de pescar la terminarea partidei de pescuit;
 • ATENŢIE: Plaza Lake NU COLECTEAZĂ DEŞEURI ŞI RESTURI MENAJERE!;
 • Persoanele care nu respectă punctele menţionate mai sus, vor fi excluse de pe lac, şi li se va elibera peştele prins până în acel moment;
 • Conform Legii 192/2001, controlul şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul societăţii şi organele de poliţie. În cazul nerespectării regulamentului se confiscă uneltele şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea faptei;
 • În amenajarea piscicolă SCĂLDATUL ESTE INTERZIS!;
 • Pescarii au obligaţia să prezinte actul de identitate şi de a semna acordul pentru regulamentul de pescuit;
 • Pescarii care prind capturi mari, vor fi filmaţi (fotografiaţi) şi se vor poștă pe pagină web a societăţii. (www.plazalake.ro);
 • SC Parc Ștrand Impex SRL își rezervă dreptul de a-și selecta clienții.

Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni:

 • la încălcarea regulilor de igienă, ordine și curățenie, clientul va fi avertizat verbal urmând că încălcarea repetitivă a regulilor să conducă la anularea biletului și interzicerea accesului;
 • la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta paguba produsă.

Gastronomie

Păstrăvăria Rojişte

Locația dispune de 14 bazine de creștere a păstrăvului cu o producție anuala de aproximativ 12 tone de păstrăv curcubeu, fântânel și indigen, zona de incubație, facilitați pentru procesarea peștelui (dezosare, filetare, afumare etc.) și cherhana (din 2021).
Cu răbdare și undițe, oricine ne trece pragul poate face cunoștință cu păstrăvii din bazinele noastre!

Alte Servicii

De asemenea, vă mai punem la dispozitie: